Harris Logo

Plaid

No. 359: Cotton. No. 359: Cotton.

No. 360: Cotton. No. 360: Cotton.

Stories of the World Logo